انواع استابیلایزر

استابلایزرهای غذایی نوعی افزودنی مورد استفاده در صنایع غذایی است که موجب حفظ ساختار و بهبود بافت مواد غذایی می‌شود. استابلایزرها موجب ایجاد بافت صاف و قوام مناسب می‌شوند.

مزایای مصرف:

استابلایزر خامه قنادیافزایش قوام و ویسکوزیته و جلوگیری از آب اندازی
بستنیجلوگیری از تشکیل کریستال یخ و بهبود بافت محصول
شیرکاکائوجلوگیری از ته نشین شدن کاکائو
خامهافزایش قوام و ویسکوزیته
دسرافزایش و قوام و ویسکوزیته و جلوگیری از دو فاز شدن
ماستافزایش قوام و جلوگیری از آب اندازی
دوغافزایش ویسکوزیته و جلوگیری از دو فاز شدن
کشکافزایش ویسکوزیته
پنیر پیتزاافزایش ویسکوزیته و کش دار شدن پنیر
پنیر لاکتیکیافزایش قوام و جلوگیری از آب اندازی