استابیلایزر تافی و گز

جهت ایجاد بافت نرم و یکنواخت و هم چنین افزایش زمان ماندگاری

توضیحات

استابیلایزر تافی و گز ( ST-180 )

این استابیلایزر جهت ایجاد بافت نرم و یکنواخت و هم چنین افزایش زمان ماندگاری ، اختصاصاً جهت تولید باسلوق، تافی، گز و … تولید شده است.

مزایای مصرف :
• ایجاد بافت بسیار مناسب
• نگهداری رطوبت در بافت
• حفظ تازگی محصول و افزایش ماندگاری ( shelf life )
• عدم سفت شدن محصول
• کاهش Aw به دلیل خواص رئولوژیک
• جایگزین 25 %- 5 % از شیرین کننده ها
• طعم مطلوب تر نسبت به شکر و سایر شیرین کننده ها در محصول نهایی
دوز مصرف حداقل 25 % – 5 %

موارد مصرف :
• کیک و شیرینی
• تافی