اسانس توت‌ فرنگی

توضیحات

اسانس

سی سیب دارای بیش از 100 طعم مختلف اسانس محلول در آب و محلول در روغن است.