ضیافت افطاری اعضای انجمن صنایع غذایی و سندیکای کنسرو

به گزارش اگروفودنیوز – ضیافت افطاری خانواده صنعت غذا متشکل از اعضای انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، سندیکای کنسرو ، اساتید و کارآفرینان صنعت غذا با حمایت مهندس احمد فتح الهی نایب رییس انجمن علوم و صنایع غذایی و رییس هیئت مدیره شرکت سبزان برگزار شد . در این ضیافت بزرگانی از صنعت غذا از جمله دکتر واعظ زاده ، شاهرخ ظهیری ، دکتر محمد حسین عزیزی ، مهندس شافعی نیا ، مهندس ناصری دکتر پرویز جهانگیری ، کامرانی ، مهندس خلیلی ، آزادمرد ، مهندس میررضوی و…. برگزار گردید .