اولین تولیدکننده افزودنی های صنایع غذایی در ایران

اولین تولیدکننده مالتودکسترین در ایران

تولیدکننده انواع استابیلایزرهای صنایع غذایی

تحقیق و توسعه

تولیدکننده رنگ های خوراکی طبیعی و سنتتیک در ایران

گروه صنعتی پارس استا