جشنواره پاییز تا یلدا سی‌سیب

جشنواره اینستاگرامی پاییز تا یلدای سی‌سیب
با اهداء جوایز به سه برنده اول
شرایط شرکت در جشنواره:
1- تهیه و ارسال تصویر کیک با موضوع پاییز به اینستاگرام سی سیب (@sisib.ir)
2- منشن کردن صفحه اینستاگرام سی سیب در پست اسالی (@sisib.ir)
3- اراسال پست مربوطه با شرایط فوق از طریق دایریکت صفحه اینستاگرام سی سیب (@sisib.ir)
4- درج هشتگ #جشنواره-پاییزتا-یلدا

جوایز و شرایط اهداء:
به سه نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه پک قنادی سی‌سیب تقدیم می شود.