همکاری با گروه صنعتی پارس استا

بخش منابع انسانی و استخدام گروه صنعتی پارس استا برای انتخاب شایسته‌ترین افراد و ایجاد یک فضای مناسب، مراحل مختلفی را از دریافت و نگهداری رزومه تا فرآیند جامعه پذیری در نظر گرفته است. با پشت سر گذاشتن این مراحل علاوه بر کسب اطمینان از همراستا بودن تخصص های فرد متقاضی با نیازهای گروه، تناسب شخصیت فرد متقاضی با مشاغل موردنظر هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

با کسب تائیدنهایی از مدیرعامل گروه، فرآیند شروع به کار آغاز می‌گردد و فرد متقاضی به واحد درخواست کننده معرفی می‌گردد و در نهایت با پشت سر گذاشتن فرآیند جامعه پذیری و شناخت کلی از فعالیت‌ها و وظایف نفرات جدید و همچنین خدمات واحدهای مختلف و فرآیندهای کاری، استخدام در گروه صنعتی پارس استا نهایی خواهد شد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر مرحله، موارد زیر را مطالعه فرمائید و در نهایت فرم استخدام را تکمیل کنید.

۱. دریافت و نگهداری رزومه در بانک اطلاعاتی

رزومه‌ها و اطلاعات دریافتی در بانک اطلاعاتی گروه نگهداری می‌شود و طبق برنامه‌ریزی استخدام برای شناسایی کاندیدا، قبل از درج آگهی در سایت های جذب نیرو، رزومه های دریافتی بررسی خواهد شد.

۲. ارزیابی اولیه شرایط احراز

پس از بررسی رزومه‌های دریافتی، در صورت نیاز به نیروی انسانی، متقاضیان حائز شرایط عمومی و توانمندی‌های بالقوه با توجه به شرایط احراز اولیه (تخصص، دانش و تجربه مورد نیاز برای احراز شغل) تطبیق داده می‌شوند.

۳. مصاحبه غیرحضوری و تلفنی

کارشناس جذب و استخدام منابع انسانی جهت تطبیق فرد متقاضی با شاخص های مدنظر سازمان و کسب اطلاعات دقیق‌تر، با متقاضی مصاحبه تلفنی عمومی را به عمل می‌آورد. این تماس یا به صورت تلفنی یا از طریق شبکه های اجتماعی صورت می‌گیرد و با توجه به سوالات کارشناس، به ۵ تا ۱۵ دقیقه زمان نیاز خواهد داشت.

۴. مصاحبه عمومی و تخصصی

مصاحبه درخصوص تعیین شایستگی‌های متقاضی و شرایط احراز شغل موردنظر و تطبیق با شاغل است. توانایی‌های تخصصی متقاضی دارای رزومه مناسب، طی مصاحبه حضوری با مدیران متخصص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در صورت صلاحیت، مراحل بعدی جذب انجام و نتیجه مصاحبه به واحد منابع انسانی ارجاع داده می‌شود.

۵. تست شخصیت و ارزشیابی

پس از تایید در مصاحبه، از متقاضیان همکاری تست شخصیت به منظور ارزیابی تناسب شخصیت متقاضیان استخدام با مشاغل مورد نظر اخذ می‌گردد و همچنین جهت پست‌های کلیدی سازمان، متقاضیان توسط کانون ارزیابی نیز مورد ارزیابی تخصصی‌تر قرار می‌گیرند و شایستگی آنها برای شغل مورد نظر، تطبیق داده می‌شود.

۶. تائید نهایی

پس از انجام موفقیت آمیز مراحل فوق و تائید نهایی کمیته تخصصی استخدام، جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد و متقاضی برگزار می‌گردد.

طی جلسه با حضور مدیران ارشد، مدیر منابع انسانی و مدیر واحد متقاضی نیروی انسانی پرونده، نتایج ارزیابی بررسی می‌گردد.

پس از تطابق متقاضی با فرهنگ سازمانی گروه، خط مشی ها و سیاست های کلی، مدیریت ارشد با عنایت به رده سازمانی همکاری با ایشان را تایید یا رد می‌نماید.

۷. مراحل جذب و شروع به کار

پس از تائید همکاری با فرد متقاضی از طرف مدیرعامل گروه، مدارک موردنیاز از متقاضی اخذ می‌گردد و در نهایت واحد منابع انسانی، طی معرفی نامه ای، متقاضی را به واحد درخواست کننده معرفی می‌کند و فرآیند جذب و شروع به کار متقاضی  نهایی می‌گردد.  

۸. فرآیند جامعه پذیری

پس از معرفی نفرات جدید به سازمان طی ایمیل و جلسه حضوری، دوره ۳ روزه جامعه پذیری توسط واحد منابع انسانی برگزار می‌گردد. طی این دوره شناخت کلی از فعالیت‌ها و وظایف نفرات جدید و همچنین خدمات واحدهای مختلف و فرآیندهای کاری به اطلاع همکاری جدید رسانده می‌شود.

فرم استخدام